ที่ ที่เสี่ยงที่สุด คือที่ ที่ปลอดภัยที่สุด นะครับ #sw ที่ ที่เสี่ยงที่สุด คือที่ ที่ปลอดภัยที่สุด นะครับ #swab3รอบไม่เจออะค้าบ 🙏🏻🤩 ————